Kadın Yaşam - Şartname
 

 

 
 
Ana SayfaKayıtŞartnameJüri RaporuSoru-Cevapİletişim
Şartname

FINDIKLI KADIN YAŞAM AHŞAP HEYKEL YARIŞMASI

 

I-YARIŞMANIN AMACI:

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının arttırılması ve kadın cinayetlerine yönelik sanatsal bir tavır alışla, kentsel mekânda kültür ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak hedefiyle KADIN YAŞAM temalı Ahşap Heykel Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda elde edilecek eşdeğer eserlerin üretim süreci Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenecek Ahşap Heykel Sempozyumunda sanatçıların katılımı ile üretilecektir.

 

II-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Yarışma, Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu tarafından düzenlenmektedir.

 

III. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Yarışma açık alan için ahşap heykel yarışması olarak ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

 

IV. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI  

1) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, TC vatandaşı olan plastik sanatlar eğitimi almış sanatçılar, sanat eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanda çalışmaları bulunan herkes katılabilir. 

2) Her sanatçı yarışmaya ödül almamış ve sergilenmemiş bir eserle katılabilir.

Sanatçılar, yarışmaya katılmakla eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık durumunda tüm sorumluluk yarışmaya katılan sanatçıya aittir.

3) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

4) Bu şartlara uymayanlar, eser teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

V. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Açık havada uygulanacak heykel yarışmasına katılım ücretsizdir.

Yarışmaya kayıt işlemleri http://kadinyasamahsapheykel.org bağlantısı üzerinden 10 Temmuz 2021 saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran sanatçının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği / bölümü ve üniversitesi, eğitim durumu (lisans/yüksek lisans), açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi.

 

VI. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Aylin Alişan Yetkin

Aylin Nazlıaka

Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir

Ece Yoltay

Fulya Candaş Uyar

Gülşen Mahmutyazıcıoğlu

Meryem Cengiz

Muteber Osmanpaşaoğlu

Nihal Evrigen

Nilgün Çervatoğlu

Tözey Bozkurt

Seçil Sarı 

Seda Cengiz

Teşrife Boysan

Yasemin Bakır

 

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Canan Demir

Canan Güllü

Derya Köse

Deniz Şengenç

Füsun Kavalcı

Necla Rüzgar

Pınar Türenç

Seval Şener

Tezcan Karakuş Candan

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Aysel Alver

Ayşe Güven

Mısra Özyaman

Melike İnanç

Sanem Abdullahoğlu

Yeliz Tüyloğlu

(Jüri, danışman, asil ve yedek jüri üyeleri ile toplanarak ilk değerlendirmeyi yapar. İkinci değerlendirme yöre halkının da katılımıyla pandemi koşullarına göre gerçekleşir. 3.değerlendirme asıl jüriden en az beş kişinin katılımı ile tamamlanır.)

 

RAPORTÖRLER

Çisem Şendeniz

Kübra Aslan

Yasemin Malkoç 

İlayda Karabulut

 

VII. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1) Eser:

 • Heykeller açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olmalıdır.
 • Malzeme olarak ahşap kullanılmalıdır.
 • Tasarlanan ahşap heykelin eserin 1/5 ölçekte maketi,
 • Maketin her açıdan görünmesine olanak sağlayacak en az 4, en fazla 6 fotoğraf, 300dpi-jpg ya da png dosya formatında gönderilecektir.
 • Fotoğraflar, maket ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda  5 eser uygulanmak üzere seçilecektir.
 • Her eserde  2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (rapor vb, CD’lerin, kimlik zarfının ve ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

2) Kimlik Zarfı:

Sanatçılar eserin  teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Fındıklı Kadın Yaşam Ahşap Heykel Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Sanatçının TC Kimlik fotokopisi

b) Sanatçının özgeçmişi (A4 sayfasını aşmayan)

c) Sanatçının kendi fotoğrafı

d) Heykelin temasını ve boyutlarını açıklayan açıklama raporu

e) İletişim için e-posta ve telefon numarası

Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışma aşamaları tamamlandıktan sonra kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

 

VIII. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı:  8 Mart 2021
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması (en son tarih): 16 Nisan 2021
 • Sorulan Soruların Tümünün Cevaplarının İlanı: 21 Nisan 2021
 • Projelerin Fındıklı Belediyesi’ne Teslimi İçin Son Tarih: 10 Temmuz 2021 (saat 17.00’a kadar)
 • Sonuçların Açıklanması: 16 Temmuz 2021
 • Heykellerin uygulanması için  Ahşap Heykel Sempozyumu: 6-15 Ağustos 2021 Fındıklı

 

IX. SORU VE CEVAPLAR

Sanatçılar yarışmaya ait soruları, 16 Nisan 2021 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde yarışma raportörlüğünün aşağıda yer alan iletişim adresine e-posta ile iletebilirler.

E-posta: kadinyasam@kadinyasamahsapheykel.org

Soruların cevapları düzenleyici kurumların web sayfalarından yayınlanacaktır.  

 

X. ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Eserler şartnamede istenen diğer belgeler ile birlikte en geç  10 Temmuz  2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı/Rize adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler 10 Temmuz 2021 Cuma günü Belediye'ye teslim edilmiş olacak şekilde kargoya verilmelidir. Geç teslim veya kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

 

XI. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “Kadın Yaşam Ahşap Heykel Yarışması” ibaresi ve “Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı /Rize” adresi yazılacaktır.

 

XII. GİZLİLİK

Yarışmaya katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (eser, kimlik zarfı, CDler, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Eserlerin  tesliminden sonra teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar, raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri eserleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığı için sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

 

XIII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

 1. Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,
 2. Eserlerini, CD’lerin, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

 

XIV. ÖDÜLLER

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen 5 eşdeğer eser 6-15 Ağustos 2021 tarihinde Rize Fındıklı’da açık alanda gerçekleşecek Fındıklı Ahşap Heykel Sempozyumunda, eser sahibi tarafından üretilecektir. 

Eserin tamamlanması ve teslim edilmesinden sonra, her bir sanatçıya 5000 TL (beşbin lira) telif ücretinin ödenmesi Fındıklı Belediyesi tarafından koordine edilecektir.

Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul’un layık gördüğü eşdeğer ödül alan eserlerin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığının, yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda ödül iptal edilir. 

 

XVI. ESERLERİN ÜRETİMİ “KADIN YAŞAM AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU”

Bu yarışmaya katılarak eşdeğer ödüle layık görülen sanatçılar, 6-15 Ağustos 2021 tarihlerinde ahşap heykel üreterek Belediyeye teslim etmeyi beyan ve taahhüt ederler.

Eşdeğer ödüle layık görülen eserlerin üretimi sürecinde sanatçıların, konaklama ve yeme içme giderleri Fındıklı Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Fındıklı Belediyesi her sanatçıya ortalama 30 cm ve 200 cm boyunda iki adet tomruk ahşap verecektir. Ayrıca yapıtların montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşulu ile Belediye tarafından karşılanacaktır. (Sanatçı kullanacağı malzemeleri belirlerken, yapıtın açık havada sergileneceğini göz önünde bulundurmalıdır.)

Fındıklı Belediyesi sanatçılara sempozyum alanında kullanılmak üzere 220 volt elektrik ve uzatma sistemleri ile çalışma masaları kuracak, ağaçların işlenmesi sırasında ihtiyaç duyulabilecek teknik destek (planyalama, hızar kesim vb.) Belediye tarafından sağlanacaktır.

Sanatçılar, elektrikli ve küçük el aletleriyle bunların sarf malzemelerini kendileri getirecektir.

Sanatçılara yardımcı olmak üzere Fındıklı Belediyesi'nden 5 asistan görevlendirilecektir.

Fındıklı Belediyesi sempozyum çalışma saatleri süresince alanda iletişimi ve 24 saat güvenliği sağlamak üzere sürekli görevliler bulunduracaktır.

Fındıklı Belediyesi, sempozyuma katılan sanatçılara, sempozyum süresince oluşabilecek sağlık sorunları için çevresel ve fiziki tedbiri alacaktır; ancak sempozyuma katılan sanatçıların kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları zorunludur. Aksi halde, sanatçının başına gelecek bir kazada oluşan her türlü maddi ve manevi tazminattan sanatçı kendisi sorumludur.

Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen karar uygulanacaktır.

 

XV. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

“Kadın Yaşam Ahşap Heykel Yarışması” sonuçları düzenleyici kuruluşlar tarafından kuruluşların web sayfaları, sosyal medya hesapları, bülten, dergi vb. yayın organlarından ilan edilecektir.

 

XVI. TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm projelerin telif hakkı müellife/müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen kuruluşlar müellifin/müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama, sergileme ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

Eserler hiçbir nedenle satılamayacak ya da bağışlanamayacaktır. Eserlerin kitap veya katalog yapılması için slayt ve fotoğrafların çekilmesi; genel tanıtım filmlerinin yapımı sırasında kullanılmak üzere filmlerin çekilmesi ve bunların basına gönderilmesi yoluyla tanıtım yapılması, düzenleyici kurumların izniyle mümkün olabilecektir.

Teslim edilen eserler yarışmacılara geri verilmeyecek, secici kurulun ve düzenleyici kurumların görüşleri doğrultusunda sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

 


Toplam Görüntülenme : 1738